Konkurs KRUS dla dzieci


Z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych wzorem ubiegłego roku, informuje, że po raz czwarty zostanie przeprowadzone losowanie nagród dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learningowego Pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2009-2017. Nagrody  rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 50 osób, wylosowanych spośród wszystkich dzieci, które wyślą ww. dokumenty w wymaganym terminie, tj. do 6 listopada 2023 r. oraz spełnią warunki formalne. Zasady przyznawania nagród dostępne są na stronie internetowej kasy  www.krus.gov.pl

Regulamin