Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Kocudza Pierwsza


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu Kocudza Pierwsza sporządzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Ocena bieżąca – WZZ Kocudza 20.10.2023r.-1