Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 19 sierpnia 2022 r.


Obwieszczenie o sprostowaniu pozwolenia wodnoprawnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 19 sierpnia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.4.4210.311.2020.EB.

obwieszczenie PGW