OBWIESZCZENIE


Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie od 17 marca 2021 r. www.lubelskie.pl w zakładce: Rolnictwo>Łowiectwo i ochrona zwierząt.

Treść obwieszczenia