Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dnia 23 marca 2023 r. sporządzona na podstawie wykonanych badań wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia Branewka, Kocudza i Kocudza Górna.

WZZ Branewka

WZZ Kocudza

WZZ Kocudza Górna