Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągów gminnych Kocudza, Kocudza Górna i Branewka oraz ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2021 sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.

Obszarowa ocena jakości wody Gmina Dzwola

Okresowa ocena jakości wody WZZ Branewka

Okresowa ocena jakości wody WZZ Kocudza Górna

Okresowa ocena jakości wody WZZ Kocudza