Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągów Branewka, Kocudza Pierwsza i Kocudza Górna sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dnia 2 listopada 2022 r.

Ocena jakości wody 02.11.2022r. – WZZ Branewka.doc.pdf.

Ocena jakości wody 02.11.2022r. – WZZ Kocudza Górna.doc.pdf.

Ocena jakości wody 02.11.2022r. – WZZ Kocudza.doc.pdf.