Ogłoszenie w sprawie dystrybucji węgla


Wójt Gminy Dzwola informuje Mieszkańców, iż Gmina Dzwola przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dzwola na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, Wójt Gminy Dzwola dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy). W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:

  • do końca 2022 r. – maksymalnie 1,5 tony;
  • od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. – maksymalnie 1,5 tony.

W Urzędzie Gminy Dzwola od 7 listopada 2022 r. w pokoju nr 22 i 17 w godzinach pracy urzędu przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup węgla. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 15 8752 215, jak również mailowego na adres: sekretariat@dzwola.eu

Cena węgla dla Mieszkańców zgodnie z zapisami w/w ustawy wynosić będzie maksymalnie 2000 zł za tonę węgla.

Informuję ponadto, iż za jakość węgla nie odpowiada Gmina Dzwola. Zgodnie z deklaracją Rządu, węgiel, który będzie sprzedawany jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy węgla do sprzedaży. Po ustaleniu rzeczywistego zapotrzebowania na węgiel rozpoczniemy jego dystrybucję, o czym Państwo zostaną powiadomieni.

 

                                                                                                                        Wiesław Dyjach        
                                                                                                                    Wójt Gminy Dzwola

wniosek_zakup_wegla