Odbiór dróg w Sołectwie Branew


W dniu 12 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych nr 2812L i nr 2810L w miejscowościach Branew Ordynacka i Szlachecka”.

 

Wykonawcą robót było Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. – Partner konsorcjum.

Koszt zadania wyniósł 3 561 791,32 zł, przy wsparciu finansowym Gminy Dzwola w wysokości 811086,83 zł, Powiatu Janowskiego w wysokości 663616,49 zł oraz środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 087 088,00 zł.

Dzięki tej inwestycji przebudowano drogi powiatowe w kierunku Chrzanowa oraz Godziszowa na odcinku o łącznej długości ponad 3,5 km.

W ramach zadania wykonane zostały m.in. następujące prace:

– nowa nawierzchnia bitumiczna,

– chodnik,

– zatoka autobusowa,

– zjazdy gospodarcze i publiczne,

– przepusty pod koroną drogi,

– poszerzenia jezdni, utwardzenia poboczy,

– oznakowania poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wiele innych niezbędnych robót.

Mamy nadzieję, że wykonane prace poprawią komfort i bezpieczeństwo Mieszkańców Sołectwa Branew, a także wszystkich innych użytkowników dróg powiatowych nr 2812L i nr 2810L.