Program „Czyste Powietrze” – uproszczone zasady Programu


W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu pn. „Czyste Powietrze”, od 15 maja 2020 uproszczone zostały zasady Programu oraz ograniczona do minimum liczba wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków.

Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem „Czyste Powietrze” i wzięcia w nim udziału.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                          /-/ Wiesław Dyjach

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2