Odbiór drogi gminnej nr 109014L w Kocudzy Trzeciej


W dniu 12 sierpnia 2021 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Przebudowę drogi gminnej nr 109014L w km od 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kocudza Trzecia” (Borek).

Wartość inwestycji to ponad 500 000,00 zł. W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi o długości ponad kilometra, a prace, które zostały wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5,0 m, wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową skrzyżowania, przebudowa istniejącego przepustu drogowego, wykonanie odwodnienia liniowego, reprofilacja istniejących rowów wraz z odmuleniem istniejących przepustów pod zjazdami, wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Wykonawca prac było Przedsiębiorstwo MOLTER sp. z o.o. 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B.