Odbiór placu zabaw w Branwi Szlacheckiej


W dniu 20 marca 2024 r. dokonano odbioru ostatecznego nowego placu zabaw w miejscowości Branew Szlachecka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Branwi.

Inwestycja ta pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Branew Szlachecka” ma na celu Poprawę jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Branew Szlachecka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.W skład placu zabaw wchodzą następujące urządzenia: huśtawka podwójna, zestaw zabawowy, karuzela krzyżowa czteroramienna, huśtawka ważka (huśtawka wagowa), ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
Jednym z założeń wykonanego projektu jest zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu wolnego. Inwestycja jest dedykowana głównie dzieciom zamieszkałym w miejscowości Branew Szlachecka, ale również rodzicom, opiekunom dzieci, jak również osobom starszym dziadkom i babciom, którzy będą mogli przyjść na plac zabaw z wnukami. Wykonanie placu zabaw stworzyło możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w czasie wolnym od pracy, która będzie służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu, zarówno dla rozrywki, jak i rozwoju własnych zainteresowań. Ponadto wykonany plac zabaw umożliwi różne formy aktywnego wypoczynku lokalnej społeczności.
Koszt inwestycji to kwota 50 285,23 zł, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 50 136,00 zł. Wykonawcą placu zabaw była firma TOMTRANS Tomasz Wojciechowski z Kocudzy Trzeciej.