Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu – postęp prac


Na dzień dzisiejszy postęp prac przy inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowacja boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole” jest bardzo zaawansowany, wykonane już zostały następujące prace:

  • izolacja przeciwilgociowa i termiczna styropianem XPS ścian fundamentowych;
  • termomodernizacja ścian nadziemia w 90 % na do końca marca zostanie wykonana w całości;
  • malowanie dachu szkoły wykonane w 100 % wraz z montażem ław kominiarskich stopni kominiarskich oraz śniegołazów;
  • wykonano montaż nowych obróbek blacharskich pasów podrynnowych i nadrynnowych wraz z montażem nowej rynny;
  • wymieniono oprawy oświetlenia ogólnego oraz wykonano instalację elektryczne oraz zamontowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego;
  • wykonano parking przy wejściu do szkoły (od strony biblioteki z wykonaniem częściowym opasek odwadniających z kostki brukowej;
  • wykonano nową instalację odgromową  na dachu szkoły wraz z nowym otokiem przy fundamentach;
  • wykonano oświetlenie boiska sportowego oraz oświetlenie terenu;
  • wykonano korytowanie pod boisko sportowe wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego z montażem zbiornika na deszczówkę;
  • trwają prace związane z montażem ogrodzenia panelowego wokół boiska.

Wykonawcą prac jest firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej, a koszt inwestycji to 3979050,00 zł, z czego 3136000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.