Odbiór prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Krzemieniu Drugim wraz z utworzeniem otwartej strefy aktywności fizycznej


W dniu 4 maja 2021 r. dokonano odbioru technicznego prac modernizacyjnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Drugim.

Wykonawcą robót była firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej, wyłoniona w przetargu publicznym.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku polegającą na dociepleniu ścian styropianem o grubości 10 cm, położono tynk ozdobny. Dodatkowo w budynku wykonana została ściana działowa modułowa oraz zakupiono nagrzewnice do ogrzewania pomieszczeń. W sąsiedztwie świetlicy wiejskiej stworzony został plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury. Plac zabaw został wyposażony w urządzenia: huśtawkę rodzinną, karuzelę metalową i bujak sprężynowy. Natomiast w skład wyposażenia siłowni zewnętrznej wchodzą następujące urządzenia: wyciskanie siedząc, biegacz, wioślarz, orbitrek, motyl integracyjny. Elementami małej architektury są: ławeczka, ławka parkowa z oparciem, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna. Na wykonanie części z w/w prac jednostka OSP w Krzemieniu Drugim pozyskała dofinansowanie w kwocie 130 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”. Za prace dodatkowe, tj. część docieplenia ścian i tynków oraz prace elektryczne wraz z opaską wokół budynku Gmina Dzwola zapłaciła wykonawcy ze środków własnych w kwocie 79 394,81 zł brutto.

Ponadto na budynku wymienione zostało pokrycie dachowe z leciwego i szkodliwego eternitu na blachę trapezową. Przy okazji wymiany pokrycia dachowego wykonany został szczegółowy remont syreny alarmowej. Koszt powyższych prac to kwota w wysokości 52 394,53 zł zapłacona  ze środków własnych Gminy Dzwola.