Sytuacja kryzysowa – opanowana


Sobota, 1 maja Wójt Gminy Dzwola poinformował w komunikacie, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kocudzy Pierwszej nadaje się do spożycia. 

Przypomnijmy. 28 kwietnia, kilka minut przed godziną 11 otrzymaliśmy informację telefoniczną – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia, przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w  Kocudzy Pierwszej. Procedura w tego typu sytuacjach jest jednak jednoznaczna, po godzinie 12 została wydana decyzja. Mieszkańcy kilku miejscowości: Zdzisławice, Władysławów, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Dzwola, Konstantów, mieli zanieczyszczoną wodę.

Informacja o tym, że woda nie nadaje się do spożycia trafia do mieszkańców za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Gminy Dzwola. Powielony w kilkuset egzemplarzach komunikat trafia na tablice ogłoszeniowe i bezpośrednio do mieszkańców. O zagrożeniu informuje za pośrednictwem komunikatów głosowych Ochotnicza Straż Pożarna. Informacja jest również niezwłocznie przekazana do komunikatorów internetowych, które szeroko powiadamiają o sprawie. Gmina rozpoczyna płukanie i dezynfekcję sieci.

Cały czas trwało chlorowanie zanieczyszczonego ujęcia, podjęte działania i wykonana przez konserwatorów wodociągu praca, przyniosła w szybkim tempie dobre efekty.

Wójt Gminy Dzwola zapewnił zastępcze źródła wody przeznaczonej do spożycia – przez trzy dni wodę dostarczali strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych: którzy dostarczali mieszkańcom wodę bezpośrednio na posesje: pierwszego dnia 5 litrów na gospodarstwo domowe, a przez kolejne dwa dni po 5 lirów na osobę w gospodarstwie domowym. Gmina zakupiła łącznie 7 300 butelek 5 l wody. Dla gospodarstw rolnych i do celów bytowych, woda była dostarczana samochodami OSP w godzinach wieczornych i porannych, samochody jeździły przez poszczególne miejscowości. Koszty doraźnych dostaw wody nie obciążą mieszkańców – zostaną sfinansowane z gminnej rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

W godzinach porannych, w sobotę do urzędu dotarły wyniki analizy próbek wody, pobranych w piątek. Pobrane próbki z ujęcia i z obszaru miejscowości na linii wodociągowej są czyste, wyniki bez zarzutu. Zakaz zostaje odwołany.

Co teraz? Jak zapowiada Wójt – Wiesław Dyjach, przede wszystkim trzeba będzie sprawdzić, skąd wzięło się skażenie bakteriologiczne. W grę wchodzi kilka możliwości.

Pragnę wszystkim serdecznie podziękować, mieszkańcom za cierpliwość i spokojne podejście do całej sytuacji w trakcie tych trzech, bardzo trudnych dla nas dni. Reagowaliśmy na bieżąco. Organizacja w tak krótkim czasie zastępczego zaopatrzenia w wodę nie byłaby możliwa, gdyby nie dobra współpraca i wsparcie druhów strażaków oraz miejscowych przedsiębiorców. Dziękuję za pomoc i wykonaną pracę jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w: Zdzisławicach, Kocudzy Dolnej, Kocudzy Drugiej, Dzwoli, Konstantowie, Krzemieniu Pierwszym, Krzemieniu Drugim, Zofiance Dolnej, Branewce i Branwi, dziękuje również Panom Konserwatorom wodociągu i Przedsiębiorcom oraz pracownikom Urzędu i PPIS w Janowie Lubelskim za wykonaną pracę i udzieloną pomoc. Szanujmy wodę.

                                                                                   Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola