Ogłoszenie o naborze uczestników do Klubu Seniora w Gminie Dzwola


Gmina Dzwola informuje, że prowadzi  nabór do projektu  „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”.

Serdecznie zapraszamy:

  • mieszkańców gminy Dzwola w wieku 50+,
  • osoby nieaktywne zawodowo,
  • posiadających status osoby wykluczonej/zagrożonej wykluczeniem,
  • osoby chcące spędzić czas aktywnie i twórczo.

Udział w projekcie umożliwia:

  • nieodpłatne spędzenie czasu w miłej atmosferze,
  • korzystanie z zasobów i wyposażenia klubu,
  • rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych
  • wyjazdy integrujące uczestników.

Liczba miejsc jest ograniczona (20 osób).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzwola w pokoju nr 17 lub tel. 15/6872480.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji!!!

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE-PRZYSTĄPIENIE_GMINA DZWOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE_GMINA DZWOLA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA_WIZERUNEK_GMINA DZWOLA

OŚWIADCZENIE_PRZETWARZANIE DANYCH_GMINA DZWOLA

Regulamin Klubu Seniora

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_GMINA DZWOLA

 Zostań uczestnikiem Klubu Seniora w Gminie Dzwola!