Ostrzeżenia meteorologiczne: Intensywne opady deszczu  stopień: 2


Ostrzeżenia meteorologiczne: Intensywne opady deszczu  stopień: 2
prawd. 80%


Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu od 40 mm do 70 mm, lokalnie 80 mm.
Uwagi: Zmiana stopnia ostrzeżenia i czasu obowiązywania. Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może byż kontynuowane.
Ważne: Od: 2021-08-23 10:13 Do: 2021-08-24 10:00

synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski
Czas wydania: 2021-08-23 10:13
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody stopień: 1 prawdopodobieństwo: 70%

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Strwiąża (podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, w tym o charakterze burzowym, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym także o charakterze burzowym które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 177
Ważne:  Od: 2021-08-23 10:01   Do: 2021-08-24 04:00
synoptyk IMGW-PIB: Wawrzyniec Kruszewski
Czas wydania: 2021-08-23 10:01
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie