Pierwsze posiedzenia OKW – terminarz


Komisarz Wyborczy w Lublinie II Postanowieniem nr 46/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zwołał w terminie od dnia 2 października 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 25 września 2023 r.


Gmina Dzwola

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 4 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 4 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 3

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 4 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 4

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 4 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 5

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 5 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 6

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 5 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 7

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 5 października 2023 r. o godz. 16:00

Nr 8

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
sala narad – parter

Termin: 5 października 2023 r. o godz. 16:00

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych – gm. Dzwola