Pierwsze posiedzenia OKW


Zgodnie z Postanowieniem NR 154/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanowił, zwołać w terminie od dnia 21 do dnia 31 maja 2024 r. pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 153/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 20.05.2024 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek)

o godz. 15:00, miejsce: Urząd Gminy Dzwola

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8 w dniu 24 maja 2024 r. (piątek)

o godz. 14:30, miejsce: Urząd Gminy Dzwola

Gm. Dzwola

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 23 maja 2024 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 23 maja 2024 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 23 maja 2024 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 23 maja 2024 r. o godz. 15:00


 

Nr 5

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 24 maja 2024 r. o godz. 14:30

Nr 6

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 24 maja 2024 r. o godz. 14:30

Nr 7

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 24 maja 2024 r. o godz. 14:30

Nr 8

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola
Dzwola 168, 23-304 Dzwola
– sala narad – parter

Termin: 24 maja 2024 r. o godz. 14:30

Postanowienie 154/2024