Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych


Zgodnie z Postanowieniem Nr 153/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanowił w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., powołać obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach do postanowienia.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

Postanowienie 153/2024

załącznik do Postanowienia 153/2024

Obwodowe Komisje Wyborcze – gmina Dzwola

Postanowienie Nr 155/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Dzwola