Podpisaliśmy List Intencyjny z Gminą Czemeriwci na Ukrainie


Podejmujemy ważną dla Gminy Dzwola i jej mieszkańców współpracę na arenie międzynarodowej. W dniu 16 grudnia 2021 r. podpisany został List Intencyjny z Gminą Czemeriwci na Ukrainie. To wstępna deklaracja współpracy pomiędzy naszymi samorządami dzięki, której w przyszłości będziemy mogli wspólnie działać i podejmować nowe projekty i wyzwania. Taki ruch poszerza również możliwości na pozyskiwanie nowych środków w ramach międzynarodowych źródeł finansowania.

W dniach 15 – 16 XII 2021 r. gościła, w naszej gminie delegacja władz samorządowych z Ukrainy, w składzie: 

  • Pan Mychajło Simaszkewycz – Przewodniczący Rady Powiatowej w Kamieńcu Podolskim 
  • Pani Oksana Simaszkewycz – Dyrektor Szkoły w Kamieńcu Podolskim
  • Pan Denys Szewczuk – doradca do spraw zagranicznych Rady Powiatowej 
  • Pan Anatolij Ołijnyk – Wójt Gminy Nowouszycia 
  • Pani Ilona Dobrosecewa – Dyrektor Szkoły w Nowouszycia
  • Pan Jurij Wojtow – Wójt Gminy Czemeriwci.

Głównym celem wizyty było nawiązanie różnych form współpracy pomiędzy naszą gminą a gminą z Ukrainy oraz podpisanie Listu Intencyjnego, jak również przedstawienie kultury i tradycji Ziemi Dzwolskiej oraz szans na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego. Chcemy wspólnie ubiegać się o środki na realizację inwestycji, jako jedno ze źródeł finansowania.

W ramach wizyty delegacji, w Gminie Dzwola odbyło się m.in. spotkanie ukraińskiej delegacji z naszymi władzami samorządowymi, wizyty w Zespole Szkół w Krzemieniu i Kocudzy oraz Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury w tym: spotkanie z Klubem Seniora w Kocudzy.

Ukraińska delegacja była pod dużym wrażaniem otaczającej nas przyrody, infrastruktury drogowej oraz szkół, w których właśnie przebiega termomodernizacja jak również wyposażenia sal lekcyjnych, w pomoce dydaktyczne: multimedialne tablice, pracownie komputerowe, biologiczne,  do nauki języków obcych, sal gimnastycznych. Delegacja odwiedziła także: Porytowe Wzgórze – miejsce największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich.

W zgodzie z zasadami prowadzenia stosunków dyplomatycznych między Ukrainą a Rzeczypospolitą Polską oraz w celu wspierania rozwoju i współpracy między Gminami, List Intencyjny o współpracy podpisali Pan Jurij Wojtow – Wójt Gminy Czemeriwci i Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola. Obie Strony przyjmują, że będą współpracować kierując się obopólna korzyścią, w dziedzinach: przedsiębiorczość, samorządu lokalnego, oświaty i nauki, kultury sportu oraz turystyki.