Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Dzwoli


W dniu 17 maja 2023 r. w Dzwoli miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację obwodnicy miejscowości Dzwola.

W uroczystym podpisaniu udział wzięli m.in.:

Rafał Weber – Wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski,

Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

Mirosław Czech – Dyrektor GDDKiA Oddział Lublin,

Artur Pizoń – Starosta Janowski,

Andrzej Szarlip – Starosta Biłgorajski,

Marian Szuper – Wójt Gminy Radecznica,

przedstawiciele Wykonawców Mosty Łódź, Antex II i PBI Infrastruktura,

oraz Wiesław Dyjach – gospodarz Gminy Dzwola.

Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową drogi krajowej nr 74 będzie realizowana na podstawie wydanej przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID.  Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w drugim kwartale tego roku, natomiast ostateczne zakończenie inwestycji w 2025 r.

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km), od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola. Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Inwestycję za kwotę 190 411 604,02 zł, zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner).

17 maja 2023 r. w Dzwoli została również podpisana umowa na budowę obwodnicy Gorajca, w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata „2020-2030”. 

Gmina Dzwola została włączona w Program budowy 100 obwodnic na lata „2020-2030”. W roku 2022 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z rozbudową drogi krajowej nr 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem. To kolejny etap działań związanych z gruntowną zmianą drogi łączącej S19 w Janowie Lubelskim z S17 pod Zamościem i dalej z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie.

 

Źródło: gov.pl

Foto: GDDKiA, archiwum własne.