Podziękowanie


W  imieniu własnym oraz rodziców , pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc i wsparcie udzielone po pożarze domu rodziców dnia 24 grudnia 2021 r. w Krzemieniu Drugim.

Szczególne podziękowania kieruję dla Strażaków Państwowej Straży Pożarnej  w Janowie Lubelskim oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Dzwoli, Krzemienia Pierwszego i Krzemienia Drugiego, których działaniami kierowali – Pan Michałek Artur, Pan Drzymała Piotr i Pan Mróz Sławomir. Wszyscy obecni na miejscu strażacy z pełnym poświęceniem i profesjonalizmem zaangażowali się w walkę  z ogniem  i ratowanie domostwa, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Pragnę również złożyć podziękowania Wójtowi Panu Wiesławowi Dyjachowi oraz Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, a także sąsiadom i znajomym za szybką reakcję, wrażliwość, empatię oraz okazaną dobroć i wsparcie.

Krystyna Kozak

zdjęcia: archiwum OSP Dzwola