„Posiłek w szkole i w domu” – doposażenie stołówki szkolnej


Stołówka szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy została doposażona w nowoczesny, niezbędny sprzęt oraz akcesoria kuchenne. Na realizację zadania szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

 

Wniosek do Wojewody Lubelskiego złożyła Gmina Dzwola, jako organ prowadzący szkołę. Kwota wsparcia finansowego została przeznaczona przede wszystkim na doposażenie stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kocudzy. Zakupione zostały niezbędne urządzenia kuchenne (m.in. piec konwekcyjno-parowy wraz z akcesoriami, obieraczka do ziemniaków, kuchnia gazowa, zamrażarka, kotleciarka, szatkownica do warzyw, szafa chłodnicza) oraz inne przybory kuchenne do codziennego użytku.

Zakupione, nowoczesne sprzęty kuchenne umożliwiają sprawne przygotowywanie różnego rodzaju zdrowych i smacznych potraw, a akcesoria kuchenne usprawniły proces wydawania posiłków uczniom w Zespole Szkół w Kocudzy.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 79 686,18 zł, z tego kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa wyniosła 63 748,94 zł, własny wkład finansowy Gminy Dzwola to 15 937,24 zł.