Konstantów i Dzwola – zebrania wiejskie – fundusz sołecki


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Konstantów i Dzwola, że w dniu 22 września 2022 r. (czwartek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Konstantów Remiza OSP , godz.. 18.00 25 437,31 zł
Dzwola Remiza OSP, godz.. 19.30 50 571,20 zł

Szczegółowe informacje.

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola