Powrót do aktywności


Dla mieszkańców województwa lubelskiego prowadzony jest projekt pt. „Powrót do aktywności” w  ramach RPO WL 2014-2020 działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

 

 

 

pismo Powrót do aktywności