Poznaj Polskę – nasi uczniowie ruszyli śladami dziedzictwa narodowego


Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwąPoznaj Polskę” – edycja na rok 2021.

Głównym celem pilotażowego projektu jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane środki finansowe, w formie dotacji celowej, przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Z wyjazdów mogą korzystać uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych z naszej Gminy.

Szkoły już organizują wyjazdy, a ostateczny termin ich realizacji upływa z dniem 15 grudnia 2021 r. Szczegółowe relacje z wycieczek są zamieszane na stronach internetowych szkół.

Łączna kwota, jaką Gmina otrzymała w ramach wsparcia wyniosła: 42 319,00 zł,

wkład własny, finansowany przez rodziców:  18 441,00 zł,

łączna wysokość realizowanego przedsięwzięcia to:  60 760,00 zł.