Próbki gleby – do wtorku 10.09.2019 r.


Ze względu na duże zainteresowanie Ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy, Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach zdecydował o przedłużeniu terminu przyjmowanie prób glebowych do 10 września 2019 roku. Próbki glebowe przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 5.

 

Wszystkie przyjęte próbki, zostaną przekazane do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej celem dokonania analizy.

Koszt analizy podstawowej próby rolniczej i określenia dawki wapna w OSChR w Lublinie:

13,12 zł  brutto – cena podstawowej analizy pH, fosfor, potas, magnez dla upraw rolniczych,

2,13 zł brutto – cena za ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań zakwaszenia.

Razem: 15,25 zł brutto

Płatności można dokonać gotówką w siedzibie stacji lub na poniższe konto bankowe:

NBP O/O Lublin 45 1010 1339 0000 8422 3100 0000