Program profilaktyki grypy


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła do wykorzystania oraz szerokiej dystrybucji informacje na temat profilaktyki grypy.


Pismo do jst Środa z Profilaktyką – profilaktyka grypy