Warsztaty z osobami niepełnosprwnymi


Dnia 4 października 2023r., Koło Gospodyń Wiejskich z Dzwoli przy wsparciu Wójta Gminy Dzwola Wiesława Dyjacha poprzez przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani, gościło u siebie podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim wraz z Panią Dyrektor Joanną Jaworską – Gumienik.

Integracja z osobami niepełnosprawnymi jest sposobem na promowanie równych szans w życiu społecznym.

Poprzez kulinarną zabawę podopieczni ŚDS zdobyli nowe doświadczenia, odkryli nowe smaki i mogą samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek.

Podczas tych warsztatów, członkinie koła uczyły technik wyrabiania pysznego ciasta, ozdabiania kruchych ciasteczek i formowania oryginalnych słodkości takich jak: szyszki, grzybki, orzeszki, oponki, chlebek czosnkowy, ślimaczki z ciasta francuskiego i wiele innych.

Współpraca była owocna, a czas mile spędzony zostanie z nami na długo w pamięci.

Tekst, foto; KGW w Dzwoli