Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła do wykorzystania oraz szerokiej dystrybucji informacje na temat profilaktyki chorób serca.

Pismo do JST Środa z Profilaktyką – profilaktyka chorób serca