„Promocja walorów turystycznych obszaru”


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” planuje wzięcie udziału w krajowym projekcie współpracy pt. „Promocja walorów turystycznych obszaru” w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020, dotyczącym promocji produktu lokalnego.

W ramach projektu planowane są warsztaty kulinarne, podczas których będą zaprezentowane przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich potrawy z produktów regionalnych, oraz wydanie publikacji w której zostaną zamieszczone najciekawsze przepisy, wraz ze zdjęciami. W związku z tym   zapraszamy zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania chęci udziału w warsztatach. Warsztaty będą mieć charakter promocyjny.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który przesyłamy Państwu w załączniku.

Aneta Kuźnicka

Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Janów Lubelski 20.12.2022r.

 

Formularz zgłoszeniowy do krajowego projektu współpracy pt. „Promocja walorów turystycznych obszaru”