Prośba do Mieszkańców o wypełnienie ankiety informacyjnej


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dzwola,pragnę zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy.

W związku z faktem, iż Nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety.
Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra. W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszej gminy w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz).
W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne.
W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności– prosimy o wskazanie numeru działki.
Ankietę można przesłać mailowo na adres: sekretariat@dzwola.eu, osobiście w siedzibie urzędu: pokój nr 17 lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola. Serdecznie zapraszam do wypełnienia poniższej ankiety.

                                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                Wiesław Dyjach
                                                                                                                                             Wójt Gminy Dzwola

ankieta – Dzwola