„Spisowa wyszukiwanka językowa” – konkurs


Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA. Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres:

k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

Spisowa wyszukiwanka językowa – Zadanie konkursowe nr 2

Spisowa wyszukiwanka językowa (NSP2021) – Regulamin (2)