Przebudowa dróg gminnych i mostu w Krzemieniu Drugim – odbiór inwestycji


W dniu 30 czerwca 2023 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew.

Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowę dróg gminnych o numerach 108998L, 108886L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 1992 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową o dwóch warstwach o łącznej grubości 8cm i szerokości szerokości 5m oraz utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m. W km 1+200 do km km 1+666 na długości 466m zostało wykonane zwężenie nawierzchni do szerokości 3,5 m z powodu braku na tym odcinku odpowiedniej szerokości pasa drogowego do wykonania nawierzchni o szerokości 5m. Wykonana została również niezbędna infrastruktura wraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach inwestycji istniejący most na rzece Branew został zdemontowany a w jego miejscu powstał nowoczesny obiekt. Odnowione zostały również rowy przydrożne.

Wykonawcą prac była firma WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika. Wartość inwestycji to 3 976 211,12 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 2 850 000,00 zł.

Życzymy wszystkim użytkownikom wykonanej drogi bezpiecznego jej użytkowania.