Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych


Wójt Gminy Dzwola informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Dzwola dnia 14.05.2020 r. przymrozków wiosennych o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach powstałych na skutek obniżenia temperatury poniżej 0°C.

 

 

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez przymrozki wiosenne, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy Dzwola pok. nr 16 (sekretariat) do dnia 14 czerwca 2020 r. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Środowiska i Rolnictwa. 

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć:

  • wniosek o przyznanie płatności na rok 2020, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosek Plus.                         W przypadku, gdy rolnik złożył oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 r.                         w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019- może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR;
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO;
  • oświadczenie straty w sadach (jeśli wystąpiły);
  • oświadczenie straty w budynkach (jeśli wystąpiły);
  • oświadczenie straty w uprawach (jeśli wystąpiły);
  • oświadczenie straty w zwierzętach (jeśli wystąpiły);
  • oświadczenie dot. strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy,

W celu usprawnienia wypełniania i składania wniosku o oszacowanie szkód należy przygotować następujące informacje:

  • powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem;
  • obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie upraw (nazwa uprawy i powierzchnia) oraz zwierząt (nazwa i liczba).

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020

Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020