Punkt Obsługi Programu “Czyste powietrze”


Przypominamy wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom, że w Urzędzie Gminy Dzwola został uruchomiony Punkt Obsługi Programu “Czyste powietrze”.

Punkt został utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Dzwola z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dla kogo został utworzony?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.