Relacja z gminnych zawodów sportowo – pożarniczych


W dniu 25 czerwca 2023 r. odbyły się zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Dzwola. Zawody miały miejsce w Dzwoli, na boisku przy Zespole Szkół w Dzwoli.

Gospodarzem tegorocznych zawodów była jednostka OSP w Dzwoli. Do zmagań przystąpiło 10 jednostek, tj. Branew, Branewka, Dzwola, Kocudza Dolna, Kocudza Druga, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Zdzisławice oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza z Kocudzy Dolnej.

Poniżej tabela zbiorcza z przebiegu zawodów:

Kolejność wylosowana   
Jednostka OSP Sztafeta (czas)/punkty  karne                    
Ćwiczenie     bojowe (czas)/punktu karne                    
Punkty ogółem  
Zajęte miejsce
1. Dzwola 66,6/5 42,5/0 114,11 V
2. Konstantów      66,5/0 62,8/5 134,30 VIII
3. Branew 65,2/0 43,6/5 113,80 IV
4. Branewka 66,1/0 45,3/0 111,40 III
5. Kocudza Druga 62,5/5 37,6/5 110,10 II
6. Zdzisławice 65,5/10 59,5/5 140,00 IX
7. Kocudza Dolna 67,3/0 50,8/5 123,10 VI
8.

9.

Krzemień Drugi

Krzemień Pierwszy

67,3/0

61,2/5

51,2/5

40,4/0

123,50

106,6

VII

I

Kobiece Drużyny Pożarnicze
1. KDP Kocudza Dolna 71,2/3 59,8/0 134,10 I

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, nagrody pieniężne (odpowiednio za I miejsce – 1200 zł, za II miejsce – 1000 zł, za III miejsce – 800 zł oraz 150 zł za udział) i pamiątkowe puchary za zajęcie I, II i III miejsca. Statuetkę za najlepiej wykonane ćwiczenie bojowe otrzymała OSP Krzemień Pierwszy, a za najlepiej wykonaną musztrę statuetkę otrzymała KDP z Kocudzy Dolnej.

Dziękujemy uczestnikom za rywalizację na zawodach w duchu fair play. Dziękujemy również za tak liczną obecność wszystkim osobom, które przybyły obejrzeć zmagania druhen i druhów.

Poniżej fotorelacja z zawodów oraz filmiki z ćwiczeń bojowych w kolejności zgodnej z tabelą zbiorczą.