Relacja z gminnych zawodów sportowo – pożarniczych


W dniu 17 lipca 2022 r. (niedziela) odbyły się zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Dzwola. Zawody miały miejsce w Krzemieniu Drugim na boisku sportowym ISKRY Krzemień.

Gospodarzem tegorocznych zawodów była jednostka OSP w Branewce. Do zmagań przystąpiło 9 jednostek, tj. Branew, Branewka, Dzwola, Kocudza Dolna, Kocudza Druga, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza z Kocudzy Dolnej.

Poniżej tabela zbiorcza z przebiegu zawodów:

Kolejność wylosowana Jednostka OSP Sztafeta (czas) Ćwiczenie bojowe (czas) Punkty Zajęte miejsce
1. Kocudza Dolna 66,18 53,47 119,65 VI
2. Konstantów 70,88 49,04 124,92 VII
3. Branew 67,60 51,89 119,49 V
4. Branewka 66,80 38,01 104,81 I
5. Krzemień Drugi 74,49 55,77 133,26 VIII
6. Krzemień Pierwszy 63,51 46,23 109,74 III
7. Dzwola 64,84 40,31 105,15 II
8. Kocudza Druga 67,73 49,94 117,67 IV
Kobiece Drużyny Pożarnicze
1. KDP Kocudza Dolna 75,62 58,03 133,65 I

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, nagrody pieniężne i pamiątkowe puchary za zajęcie I, II i III miejsca. Statuetkę za najlepiej wykonane ćwiczenie bojowe otrzymała OSP Branewka.

Dziękujemy uczestnikom za rywalizację na zawodach w duchu fair play.

Poniżej relacja z zawodów.