Relacja z jedenastej edycji akcji oddawania krwi


Szczytna akcja honorowego krwiodawstwa stała się za przyczyną i dzięki staraniom członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli standardem czynionego dobra na terenie naszej gminy.

W niedzielę 8 stycznia 2023 r. po raz już jedenasty chętni darczyńcy cennego daru, jakim jest krew mogli oddać część siebie, niosąc pomoc innym. Tradycyjnie już także akcja przeprowadzona jest przez ekipę medyczną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie stacjonarnie w budynku remizy OSP w Dzwoli.
Dzięki tak licznej frekwencji chętnych do oddania krwi było aż 41 osób, a krew oddało 34 z nich, z czego 6 po raz pierwszy.
Nadmienić tutaj także należy, że czynnie do akcji włączyli się druhowie z OSP Kocudza Druga oddając krew. Mamy nadzieję, że ich postawa spowoduje, że członkowie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy również zmobilizują się i zaczną brać udział w takiej formie ratowania życia i zdrowia innych ludzi.
Od samego początku w akcjach biorą udział członkowie Stowarzyszenia Motocyklowego Wrzesień ’39, za co należy im się również podziękowanie.
Standardem również się już stało, iż patronat nad akcją w imieniu Gminy Dzwola objął Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, fundując darczyńcom upominek – tym razem w postaci kalendarza na 2023 rok, aby darczyńcy mogli sobie zaznaczyć i zapamiętać o terminach następnych akcji.

Dla przypomnienia następna dwunasta akcja odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2023 r.

Foto: UG Dzwola, OSP Kocudza Druga, G. Góra.