Rozbudowa drogi krajowej 74 – informacje ze spotkania


Wójt Gminy Dzwola informuje Mieszkańców gminy Dzwola, iż w dniu 29 marca 2019 r. w związku z planowanym projektem rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu przedmiotowej drogi.

 

W spotkaniu wzięli udział:

Artur Pizoń – Starosta Janowski

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Leszek Wilczopolski – Naczelnik Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Lublin wraz z pracownikami

Tomasz Gąsecki – Prezes Zarządu Biura Usług Projektowych „DROGPROJEKT” Sp. z o.o. wraz z pracownikami

Daniel Rawski – Radny Powiatowy

Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

Na przedmiotowym spotkaniu Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach zaprezentował przedstawicielom GDDKiA O/Lublin oraz projektantom, swoje stanowisko odnośnie przedmiotowej rozbudowy drogi wypracowane na podstawie zgromadzonych uwag przekazanych przez Mieszkańców, przedsiębiorców oraz radnych gminnych i powiatowych. W celu potwierdzenia zgłoszonych uwag przedłożył wszystkie zastrzeżenia wraz z listą podpisów mieszkańców. 

Do zgłoszonych przez Wójta Gminy Dzwola uwag GDDKiA O/Lublin oraz „DROGPROJEKT”  zajmą stanowisko w sprawie, o czym Państwa bezzwłocznie poinformujemy.

                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola
                                                                                                                    Wiesław Dyjach