#RozmawiajReaguj


To już kolejna odsłona kampanii społecznej przygotowanej przez Państwową Komisję  do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, która w ubiegłym roku prowadzona była za pośrednictwem Internetu. 

Państwowa Komisja tą Kampanią chce poruszyć serca i umysły jej odbiorców, skłonić do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci.  Obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.