Rozpoczęcie zajęć w Klubie Seniora w miejscowości Flisy


W miesiącu sierpniu oficjalnie rozpoczął swoją działalność Klub Seniora realizowany w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”. Pierwsze zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem seniorów.

Podczas spotkania z psychologiem uczestnicy projektu zostali zapoznani  z jego planem pracy oraz propozycjami zajęć. Seniorzy sami też zgłaszali jakie tematy chcieliby poruszyć na zajęciach.  Następnie mogli liczyć na indywidualne doradztwo psychologiczne według potrzeb.

Zajęcia „Senior w sieci” były tymi na które czekali seniorzy. Z chęcią przystąpili do nowego wyzwania – opanowania obsługi komputera. Instruktor prowadzący  zajęcia  w przystępny sposób tłumaczył  poszczególne zadania, by każdy z seniorów miał możliwość  zaznajomienia się z komputerem. Uczestnicy projektu byli zadowoleni z tych zajęć. Życzymy im cierpliwości w dalszym zgłębianiu podstaw obsługi komputera.