Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Rozp. Porządk. mat. pirotech 2023 r. – obwieszczenie