Segregacja Odpadów – Jednolity System


Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju wdrażany jest od 1 lipca 2017 r.

 

 

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony),
  • BIO (kolor brązowy).

Jeżeli frakcję SZKŁO zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

  • szkło bezbarwne (kolor biały),
  • szkło kolorowe (kolor zielony).

Na terenie Gminy Dzwola nie ma podziału tej frakcji na szkło bezbarwne i na szkło kolorowe, w związku z czym odpady wchodzące w skład tej frakcji powinny znajdować się w pojemnikach i/lub workach oznaczonych kolorem zielonym.

Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o tym, że pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Informujemy ponadto, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje kampanię informacyjno edukacyjną pn.: „Piątka za segregację”, ze strony https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy  można pobrać ciekawe informacje i  materiały związane z segregacją odpadów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i właściwej segregacji odpadów.