Zmiana organizacji pracy od dnia 2 listopada


W okresie od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania  wprowadza się ograniczenie wykonywania zadań przez Urząd Gminy Dzwola, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów – w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-PUAP, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dzwola.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Urząd Gminy Dzwola: tel. 15 875 22 15

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli: Tel: 15 875 25 33

Drzwi wewnętrzne Urzędu Gminy zostają zamknięte. Kontakt bezpośredni w celu załatwienia sprawy z pracownikami po uprzednim przywołaniu dzwonkiem. Obsługa interesantów będzie prowadzona w formie telefonicznej i internetowej, a w sprawach wyjątkowych również w formie kontaktu bezpośredniego.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie wspólnej odpowiedzialności.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Zarządzenie 111 2020

Ogłoszenie