Sesja terenowa – IX Konferencja Naukowo-Techniczna


W czwartek 7 września 2023 r. podczas IX Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji”, w Dzwoli i Kocudzy Pierwszej odbyła się sesja terenowa.

Uczestnicy konferencji omawiali problemy ochrony wód źródlanych w woj. lubelskim na przykładzie źródła w Dzwoli oraz została zaprezentowana hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Kocudzy Pierwszej.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania środowiska; gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym; degradacji, ochrony i rekultywacji wód; infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; ekoenergetyki i gospodarki o obiegu zamkniętym; innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska; nowoczesnych technik i technologii pomiarowych w geodezji; zarządzenia przestrzenią wiejską; przetwarzania danych przestrzennych; geoinformacji.

Przypominamy, iż w  2021 roku została wybudowana i oddana do użytku hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 9,2 m3∙d-1 dla Zespołu Szkół w Kocudzy (RLM=92), w Kocudzy Pierwszej na terenie gminy Dzwola. Koncepcja oczyszczalni została opracowana przez prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego oraz zespół pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ramach współpracy Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach został zaproszony do udziału w IX Konferencji Naukowo-Technicznej.

Dużym wyróżnieniem dla gminy Dzwola było przeprowadzenie sesji terenowej na obszarze naszej gminy, dla pracowników oraz doktorantów z ośrodków naukowych w Polsce. Wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwia skuteczne działania w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego.