Kocudza Górna i Kocudza Trzecia – zebrania wiejskie


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Kocudza Górna oraz Kocudza Trzecia, że w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo:
Kocudza Górna Remiza OSP, godzina: 18.00 20 895,83 zł
Kocudza Trzecia Świetlica Wiejska GBPiOK, godzina: 19.15 54 828,72 zł

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Szczegółowe informacje.