Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w szkoleniu „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”


Szkolenie skierowane jest do:

  • producentów produktów lokalnych,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • lokalnych Liderów,
  • rolników,
  • mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Turystyka – Przedsiębiorczość – Promocja”. Przeprowadzenie szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i promocji produkcji, sprzedaży i certyfikacji produktów lokalnych.

Szkolenie odbędzie się 28 maja 2024 r. w Janowskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 3 w sali Taras Plastyczny w godzinach 10:00-15:00.
Rejestracja uczestników szkolenia od godz. 9.30.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny złożyć zgłoszenia w terminie do 15 maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin udziału w szkoleniu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aneta Kuźnicka
Prezes Zarządu