Życzenia z okazji Dnia Strażaka


W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.

Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana, tego który poniósł męczeństwo, ponieważ spieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

Z okazji Dnia Strażaka składam serdeczne podziękowania Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzwola za działalność ratowniczą i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Pomimo stale wzrastającego zakresu zadań i obowiązków życzymy niezłomnej wiary w lepszą przyszłość. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia.